Tábor Rabštejn 2020

Pořadatel

Občanské sdružení Neumětel
Grafická 22, 150 00 Praha 5 IC 67362583,
Schváleno MV ČR 22.10.1997
číslo jednací II/s – OVS/1 – 33884/97 – R
číslo účtu: 51 -1624200267/0100, Komerční banka Praha 5<

Adresa tábora

LDT Pod Smrkem
Rabštejn nad Střelou
331 62 p. Manětín

1. běh

Odjezd: St 1.7. 2020 v 10.00
Příjezd: Ne 19. 7. 2020 v 16.00
Cena: 5.000 Kč – 19 dní Hlavní vedoucí:
Anna Macháčková
tel.: 606 643 884
e-mail: machackova.annna @ seznam.cz

Ivan Jeník, Veletržní 30, 170 00 Praha 7
tel.: 602 204 555
e-mail: ivan.jenik @ seznam.cz

2. běh

Odjezd: Ne 19. 7. 2020 v 11.30
Příjezd: So 8. 8. 2020 v 16.00
Cena: 5.200 Kč – 21 dní

Hlavní vedoucí:
Kristýna Baláková (Šimáková), Nákupní 1420, Jesenice, 252 42
tel.: 723 334 466
e-mail: kristyna.balakova @ physter.com

3. běh

Odjezd: So 8. 8. 2020 v 11.30
Příjezd: Pá 28. 8. 2020 v 16.00
Cena: 5.200 Kč – 21 dní

Hlavní vedoucí:
Jakub Lacina
tel.: 604 239 814
e-mail: jakub.lacina @ gmail.com

Miroslav Tomeš
tel.: 603 372 972

Tábor je každoročně budován na louce v prostoru bývalého tábořiště Smrk v Rabštejně nad Střelou, která je celá k dispozici provozu tábora. Na louce jsou vybudována hřiště na fotbal, volejbal a softbal. Tábor je situován na vyvýšeném břehu říčky Střely a díky regulaci říčky nebyl zasažen povodní v roce 2002. Říčku Střelu využíváme ke koupání a k provozování vodních sportů. Překrásné a dosud nezdevastované blízké i vzdálenější okolí je ideální pro celodenní výlety a různé hry v přírodě.

Závazná přihláška

Přihlášení dítěte proveďte vyplněním elektronické přihlášky, pokud možno do 15. 5. 2020. Nenechávejte přihlášení na poslední chvíli, o přijetí dítěte na tábor rozhoduje pořadí zaslaných přihlášek. Formuláře a pokyny k odjezdu obdržíte e-mailem ihned po přihlášení dítěte.

Úhrada platby

Úhradu proveďte nejpozději do 15. 5. a to na účet 51-1624200267/0100, Komerční banka Praha 5, Variabilní symbol a pokyny k platbě vám budou zaslány e-mailem po elektronickém přihlášení dítěte spolu s potvrzením o přihlášení. Při platbě do 31. 3. bude poskytnuta sleva 200,- Kč z celkové úhrady. V případě potřeby Vám na požádání vystavíme potvrzení nebo fakturu pro zaměstnavatele.

Storno poplatek

při neúčasti dítěte činí 25% z platby. Je možno zajistit za dítě náhradu – bez stornovacího poplatku.

Věk dětí

Přijímáme děti, které v tomto kalendářním roce dosáhnou min. věku 6 let a max. věku 16 let (děti nad 15 let a 6-7 let pouze po dohodě s hlavním vedoucím).

Kapacita tábora

cca 40 dětí, které rozdělíme do koedukovaných oddílů tak, aby mohly oddíly spolu soutěžit.

Doprava

Autobusem, odjezdy autobusů od stanice metra „A“ Hradčanská – zastávka BUS (ul. Milady Horákové směr z centra), příjezdy všech autobusů jsou na protější stranu před obchodní dům Tesco. K odjezdům autobusů je nutno se dostavit min. 15 min. před odjezdem. Rodič dítěte či zákonný zástupce je povinnen být u odjezdu či příjezdu dítěte.

Ubytování

Děti jsou ubytovány po dvou ve stanech s podsadou. Stany jsou vybaveny lůžky. Nutný kvalitní spací pytel a karimatka. Je vhodné přibalit malý polštářek pod hlavu

Stravování

5x denně v dostatečném množství. Jedná se o stravování typu domácí stravy, která je vhodná pro děti.

Program tábora

Program připravuje tým zkušených vedoucích již před zahájením tábora, a je na něj kladen velký důraz. Tradicí je celotáborová hra. Soutěže jsou připravovány tak, aby se mohly uplatnit všechny věkové kategorie dětí. Tábor je zaměřen na vedení dětí k samostatnosti, poznávání přírody a rozvíjení sportovní zdatnosti. Organizujeme také celodenní výlety, puťáky, karneval, táboráky a další akce. Vedení tábora samozřejmě nezapomíná na děti, které slaví v průběhu tábora narozeniny nebo svátek.

Zdravotní služba

O zdraví dětí pečuje stálá zdravotní služba, popř. okresní lékař, kam bude vaše dítě, v případě větších obtíží, dopraveno.

Návštěvy rodičů

nejsou povoleny, veškeré informace o průběhu tábora Vám na Vaši žádost poskytne vedení tábora. Případný pozdější příjezd dítěte na tábor dohodněte předem s vedením tábora písemně. Není nutné posílat dětem balíčky s jídlem, vše potřebné dostanou. Je však důležité často dětem psát, zvláště těm, kteří jedou poprvé.

Kapesné

na nákup pohledů a drobností doporučujeme kapesné ve výši cca 200,- Kč

Co dětem zabalit

Uspořádejte prosím věci v kufru dětem tak, aby shora snadno vyjmuly boty (které umístí pod postel), jídelní a hygienické potřeby (dají na poličku) a věci na spaní a v zavazadle jim zbylo přehledně uspořádané oblečení!!!

Formuláře k autobusu (předvyplněné Vám byly zaslány po elektronickém přihlášení dítěte)
Doporučený seznam věcí na tábor

Nezapomeňte odevzdat před odjezdem autobusu

Vložte do obálky označené jménem dítěte:

  • Vyplněnou a podepsanou přihlášku
  • Plnou moc pro zdravotnici
  • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
  • Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti k účasti dítěte na dětském táboře
  • Prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte + prohlášení odpovědnosti za škody
  • Kopii průkazu zdravotní pojišťovny, kopii očkovacího průkazu

Doufáme, že se nám podaří pro Vaše dítě vytvořit ty nejlepší podmínky k prožití tří týdnů jejich jistě zasloužených prázdnin, na které budou dlouho a v dobrém vzpomínat.

Scroll to top
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram