Tábor Rabštejn 2016

Pořadatel
Občanské sdružení Neumětel
Grafická 22, 150 00 Praha 5
IC 67362583, Schváleno MV CR 22.10.1997
číslo jednací II/s – OVS/1 – 33884/97 – R
číslo úctu: 51 -1624200267/0100, Komercní banka Praha 5

Adresa tábora
LDT Pod Smrkem
Rabštejn nad Střelou
331 62 p. Manětín

1. běh
Odjezd: Pá 1. 7. 2016 10.00
Příjezd: Ne 17. 7. 2016 19.30
Cena: 4.400 Kč – 17 dní

Hlavní vedoucí:
Ivan Jeník, Veletržní 30, 170 00 Praha 7
tel.: 602 204 555
e-mail: ivan.jenik @ seznam.cz

2. běh
Odjezd: Ne 17. 7. 2016 15.00
Příjezd: So 6. 8. 2016 19.30
Cena: 4.800 Kč – 21 dní

Hlavní vedoucí:
Robert Šimák, Vídeňská 185, 252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 255 706 280, 724 344 454
e-mail: robert.simak @ physter.com

3. běh
Odjezd: So 6. 8. 2016 15.00
Příjezd: Pá 26. 8. 2016 18.00
Cena: 4.800 Kč – 21 dní

Hlavní vedoucí:
Miroslav Tomeš, Zárybská 672, 190 00 Praha 9, Prosek
tel.: 222 930 199, 603 372 972. 723 783 960
e-mail: miroslav.tomes @ seznam.cz

Tábor je každoročně budován na louce v prostoru bývalého tábořiště Smrk v Rabštejně nad Střelou, která je celá k dispozici provozu tábora. Na louce jsou vybudována hřiště na fotbal, volejbal a softbal. Tábor je situován na vyvýšeném břehu říčky Střely a díky regulaci říčky nebyl zasažen povodní v roce 2002. Říčku Střelu využíváme ke koupání a k provozování vodních sportů, podobně jako asi 2 km vzdálený rybník Poustky s písečnou pláží. Překrásné a dosud nezdevastované blízké i vzdálenější okolí je ideální pro celodenní výlety a různé hry v přírodě.

Závazná přihláška
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu hlavního vedoucího příslušného turnusu co nejdříve, pokud možno do 15. 5. 2016. Nenechte přihlášení svého dítěte na tábor na poslední chvíli, o přijetí dítěte na tábor rozhoduje pořadí zaslaných přihlášek.
Závazná přihláška + pokyny k vyplnění

Úhrada platby
Úhradu proveďte nejpozději do 15. 5. 2016, a to na účet 51-1624200267/0100, Komerční banka Praha 5, variabilní symbol – uveďte datum narození dítěte – NUTNÉ!!! Při platbě do 31. 3. bude poskytnuta sleva 200,- Kč z celkové úhrady. V případě potřeby Vám na požádání vystavíme potvrzení nebo fakturu pro zaměstnavatele.

Stornovací poplatek
při neúčasti dítěte činí 25% z platby. Je možno zajistit za dítě náhradu – bez stornovacího poplatku.

Věk dětí
Přijímáme děti, které v tomto kalendářním roce dosáhnou min. věku 6 let a max. věku 16 let (děti nad 15 let a 6-7 let pouze po dohodě s hlavním vedoucím).

Kapacita tábora
cca 45 dětí, které rozdělíme do koedukovaných oddílů tak, aby mohly oddíly spolu soutěžit.

Doprava
Autobusem, odjezdy autobusů od stanice metra „A“ Hradčanská – zastávka BUS – náhradní doprava za metro „A“ (ul. Milady Horákové směr z centra), příjezdy všech autobusů tamtéž. K odjezdům autobusů je nutno se dostavit min. 15 min. před odjezdem. Rodiče dítěte či zákonný zástupce je povinen být u odjezdu či příjezdu dítěte.

Ubytování
Děti jsou ubytovány po dvou ve stanech s podsadou. Stany jsou vybaveny lůžky. Nutný kvalitní spací pytel a karimatka. Je vhodné přibalit malý polštářek pod hlavu

Stravování
5x denně v dostatečném množství. Jedná se o stravování typu domácí stravy, která je vhodná pro děti.

Program tábora
Program připravuje tým zkušených vedoucích již před zahájením tábora, a je na něj kladen velký důraz. Tradicí je celotáborová hra. Soutěže jsou připravovány tak, aby se mohly uplatnit všechny věkové kategorie dětí. Tábor je zaměřen na vedení dětí k samostatnosti, poznávání přírody a rozvíjení sportovní zdatnosti. Organizujeme také celodenní výlety, puťáky, karneval, táboráky a další akce. Vedení tábora samozřejmě nezapomíná na děti, které slaví v průběhu tábora narozeniny nebo svátek.

Zdravotní služba
O zdraví dětí pečuje stálá zdravotní služba, popř. okresní lékař, kam bude vaše dítě, v případě větších obtíží, dopraveno.

Návštěvy rodičů
nejsou povoleny, veškeré informace o průběhu tábora Vám na Vaši žádost poskytne vedení tábora. Případný pozdější příjezd dítěte na tábor dohodněte předem s vedením tábora písemně. Není nutné posílat dětem balíčky s jídlem, vše potřebné dostanou. Je však důležité často dětem psát, zvláště těm, kteří jedou poprvé.

Kapesné
na nákup pohledů a drobností doporučujeme kapesné ve výši cca 200,- Kč

Nezapomeňte odevzdat před odjezdem autobusu
Vložte do obálky označené jménem dítěte.

  • Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti k účasti dítěte na dětském táboře
  • Prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte + prohlášení odpovědnosti za škody
  • Kopii průkazu zdravotní pojišťovny, kopii očkovacího průkazuDoufáme, že se nám podaří pro Vaše dítě vytvořit ty nejlepší podmínky k prožití tří týdnů jejich jistě zasloužených prázdnin, na které budou dlouho a v dobrém vzpomínat.
Scroll to top
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram