Tábor Rabštejn 2014

<strong>Pořadatel</strong>
Občan<strong>s</strong>ké sdružení Neumě<strong>t</strong>el
Grafická 22, 150 00 P<strong>r</strong>aha 5
IC 67362583, Schváleno MV CR 22.10.1997
číslo j<strong>e</strong>dnací II/s – OVS/1 – 33884/97 – R
číslo úctu: 51 -1624200267/0100, Komercní banka Praha 5

<strong>Adresa tábora</strong>
LDT Pod Smrkem
Rabštejn nad Střelou
331 62 p. Manětín

<strong>1. běh </strong>
Odjezd: Ne 29. 6. 2014 15:00 – Hradčanská – zastávka BUS
Příjezd: Ne 20. 7. 2014 19:30 – Hradčanská – zastávka BUS
Cena: 4 900 Kč – 22 dní

Hlavní vedoucí:
Ivan Jeník, Ve<strong>l</strong>etržní 30, 170 00 Praha 7
tel.: 602 204 555
e-mail: ivan.jenik @ seznam.cz

<strong>2. běh </strong>
Odjezd: Ne 20. 7. 2014 15:00 – Hradčanská – zastávka BUS
Příjezd: So 9. 8. 2014 19:30 – Hradčanská – zastávka BUS
Cena: 4 800 Kč – 21 dní

Hlavní vedoucí:
Robert Šimák, Vídeňská 185, 252 42 Jesenice u Pr<strong>a</strong>hy
tel.: 255 706 280, 724 344 454
e-mail: robert.simak @ physter.com

<strong>3. běh </strong>
Odjezd: So 9. 8. 2014 15:00 – Hradčanská – zastávka BUS
Příjezd: Pá 29. 8. 2014 18:00 – Hradčanská – zastávka BUS
Cena: 4 800 Kč – 21 dní

Hlavní vedoucí:
Miroslav Tomeš, Zárybská 672, 190 00 Praha 9, Prosek
tel.: 222 930 199, 603 372 972. 723 274 457
e-mail: mirosla<strong>v</strong>.tomes @ seznam.cz

Tábor je každoročně budován na louce v pr<strong>o</strong>storu bývalého tábořiště Smrk v Rabštejně nad Střelou, která je celá k dispozici provozu tábora. Na louce jsou vybudována hřiště na fotbal, vo<strong>l</strong>ejbal a softbal. Tábor je situován na vyvýšeném břehu říčky Střely a díky regulaci říčky nebyl zasažen povodní v roce 2002. Říčku Střelu využíváme ke koupání a k provozování vodních sportů, podobně jako <strong>a</strong>si 2 km vzdálený rybník Poustky s písečnou pláží. Překrásné a dosud nezdevastované blízké i vzdálenější okolí je ideální pro celodenní výlety a různé hry v přírodě.

<strong>Závazná přihláška</strong>
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu hlavního vedoucího příslušného turnusu co nejdříve, pokud možno do <strong>15. 5. 2014.</strong> Nenechte přihlášení svého dítěte na tábor na poslední chvíli, o přijetí dítěte na tábor rozhoduje pořadí zaslaných přihlášek.
<a title=”Závazná přihláška” href=”http://www.ltrabstejn.cz/doc/2014prihlaska.docx” target=”_blank”>Závazná přihláška</a> + pokyny k vyplnění

<strong>Úhrada platby</strong>
Úhradu proveďte nejpozději do 15. 5. 2014, a to na účet 51-1624200267/0100, Komerční banka Praha 5, variabilní symbol – uveďte datum narození dítěte – NUTNÉ!!! Při platbě do 31. 3. 2014 bude poskytnuta sleva 200,- Kč z celkové úhrady. V případě potřeby Vám na požádání vystavíme potvrzení nebo fakturu pro zaměstnavatele.

<strong>Stornovací poplatek </strong>
při neúčasti dítěte činí 25% z platby. Je možno zajistit za dítě náhradu – bez stornovacího poplatku.

<strong>Věk dětí</strong>
Přijímáme děti, které v tomto kalendářním roce dosáhnou min. věku 6 let a max. věku 16 let (děti nad 15 let a 6-7 let pouze po dohodě s hlavním vedoucím).

<strong>Kapacita tábora </strong>
cca 45 dětí, které rozdělíme do koedukovaných oddílů tak, aby mohly oddíly spolu soutěžit.

<strong>Doprava</strong>
Autobusem, odjezdy autobusů od <strong>stanice metra „A“ Hradčanská – zastávka BUS</strong> – náhradní doprava za metro „A“ (ul. Milady Horákové směr z centra), příjezdy všech autobusů tamtéž. K odjezdům autobusů je nutno se dostavit min. 15 min. před odjezdem. Rodiče dítěte či zákonný zástupce je povinen být u odjezdu či příjezdu dítěte.

<strong>Ubytování</strong>
Děti jsou ubytovány po dvou ve stanech s podsadou. Stany jsou vybaveny lůžky. Nutný kvalitní spací pytel a karimatka. Je vhodné přibalit malý polštářek pod hlavu

<strong>Stravování</strong>
5x denně v dostatečném množství. Jedná se o stravování typu domácí stravy, která je vhodná pro děti.

<strong>Program tábora</strong>
Program připravuje tým zkušených vedoucích již před zahájením tábora, a je na něj kladen velký důraz. Tradicí je celotáborová hra. Soutěže jsou připravovány tak, aby se mohly uplatnit všechny věkové kategorie dětí. Tábor je zaměřen na vedení dětí k samostatnosti, poznávání přírody a rozvíjení sportovní zdatnosti. Organizujeme také celodenní výlety, puťáky, karneval, táboráky a další akce. Vedení tábora samozřejmě nezapomíná na děti, které slaví v průběhu tábora narozeniny nebo svátek.

<strong>Zdravotní služba</strong>
O zdraví dětí pečuje stálá zdravotní služba, popř. okresní lékař, kam bude vaše dítě, v případě větších obtíží, dopraveno.

<strong>Návštěvy rodičů</strong>
nejsou povoleny, veškeré informace o průběhu tábora Vám na Vaši žádost poskytne vedení tábora. Případný předčasný odjezd nebo pozdější příjezd dítěte na tábor dohodněte předem s vedením tábora písemně. Není nutné posílat dětem balíčky s jídlem, vše potřebné dostanou. Je však důležité často dětem psát, zvláště těm, kteří jedou poprvé.

<strong>Kapesné</strong>
na nákup pohledů a drobností doporučujeme kapesné ve výši cca 200,- Kč

<strong>Nezapomeňte odevzdat před odjezdem autobusu</strong>
Vložte do obálky označené jménem dítěte.
· Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti k účasti dítěte na dětském táboře
· Prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte + prohlášení odpovědnosti za škody
· Kopii průkazu zdravotní pojišťovny, kopii očkovacího průkazu

Doufáme, že se nám podaří pro Vaše dítě vytvořit ty nejlepší podmínky k prožití tří týdnů jejich jistě zasloužených prázdnin, na které budou dlouho a v dobrém vzpomínat.

Scroll to top
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram