Tábor Rabštejn 2012

Pořadatel
Občanské sdružení Neumětel
Grafická 22, 150 00 Praha 5
IC 67362583, Schváleno MV CR 22.10.1997
číslo jednací II/s – OVS/1 – 33884/97 – R
číslo úctu: 51 -1624200267/0100, Komercní banka Praha 5

Adresa tábora
LDT Pod Smrkem
Rabštejn nad Střelou
331 62 p. Manětín

1. běh
Odjezd: Ne 01.7.2012 v 15.00 hod.
Příjezd: Ne 22.7.2012 v 19.30 hod.
Cena: 4 700 Kč – 22 dní

Hlavní vedoucí:
Michaela Macháčková, Dominova 2331, 150 00 Praha 5
tel.: 723 700 108
e-mail: ivan.jenik @ seznam.cz

2. běh
Odjezd: Ne 22.7.2012 v 15.00 hod.
Příjezd: So 11.8.2012 v 19.30 hod.
Cena: 4 600 Kč – 21 dní

Hlavní vedoucí:
Robert Šimák, Vídeňská 185, 252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 255 706 280, 724 344 454
e-mail: robert.simak @ physter.com

3. běh
Odjezd: So 11.8.2012 v 15.00 hod.
Příjezd: Pá 31.8.2012 v 18.00 hod.
Cena: 4 600 Kč – 21 dní

Hlavní vedoucí:
Miroslav Tomeš, Zárybská 672, 190 00 Praha 9, Prosek
tel.: 222 930 199, 603 372 972
e-mail: miroslav.tomes @ seznam.cz

Tábor je každoročně budován na louce v prostoru bývalého tábořiště Smrk v Rabštejně nad Střelou, která je celá k dispozici provozu tábora. Na louce jsou vybudována hřiště na fotbal, volejbal a softbal. Tábor je situován na vyvýšeném břehu říčky Střely a díky regulaci říčky nebyl zasažen povodní v roce 2002. Říčku Střelu využíváme ke koupání a k provozování vodních sportů, podobně jako asi 2 km vzdálený rybník Poustky s písečnou pláží. Překrásné a dosud nezdevastované blízké i vzdálenější okolí je ideální pro celodenní výlety a různé hry v přírodě.

Závazná přihláška
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu hlavního vedoucího příslušného turnusu co nejdříve, pokud možno do 15. 5. 2012. Nenechte přihlášení svého dítěte na tábor na poslední chvíli, o přijetí dítěte na tábor rozhoduje pořadí zaslaných přihlášek.
Závaznou přihlášku si můžete stáhnout zde!

Úhrada platby
Úhradu proveďte nejpozději do 15.5.2012, a to na účet 51-1624200267/0100, Komerční banka Praha 5, variabilní symbol – uveďte datum narození dítěte – NUTNÉ!!! Při platbě do 31.3.2012 bude poskytnuta sleva 200,- Kč z celkové úhrady. V případě potřeby Vám na požádání vystavíme potvrzení nebo fakturu pro zaměstnavatele.

Stornovací poplatek
při neúčasti dítěte činí 25% z platby. Je možno zajistit za dítě náhradu – bez stornovacího poplatku.

Věk dětí
Přijímáme děti, které v tomto kalendářním roce dosáhnou min. věku 6 let a max. věku 16 let (děti nad 15 let a 6-7 let pouze po dohodě s hlavním vedoucím).

Kapacita tábora
cca 45 dětí, které rozdělíme do koedukovaných oddílů tak, aby mohly oddíly spolu soutěžit.

Doprava
Autobusem, odjezdy autobusů od stanice metra „A“ Dejvická před hotelem Diplomat (Evropská ul. směr do centra). K odjezdům autobusů je nutno se dostavit min. 15 min. před odjezdem. Rodiče dítěte či zákonný zástupce je povinen být u odjezdu či příjezdu dítěte.

Ubytování
Děti jsou ubytovány po dvou ve stanech s podsadou. Stany jsou vybaveny lůžky. Nutný kvalitní spací pytel a karimatka. Je vhodné přibalit malý polštářek pod hlavu

Stravování
5x denně v dostatečném množství. Jedná se o stravování typu domácí stravy, která je vhodná pro děti.

Program tábora
Program připravuje tým zkušených vedoucích již před zahájením tábora, a je na něj kladen velký důraz. Tradicí je celotáborová hra. Soutěže jsou připravovány tak, aby se mohly uplatnit všechny věkové kategorie dětí. Tábor je zaměřen na vedení dětí k samostatnosti, poznávání přírody a rozvíjení sportovní zdatnosti. Organizujeme také celodenní výlety, puťáky, , karneval, táboráky a další akce. Vedení tábora samozřejmě nezapomíná na děti, které slaví v průběhu tábora narozeniny nebo svátek.

Zdravotní služba
O zdraví dětí pečuje stálá zdravotní služba, popř. okresní lékař, kam bude vaše dítě, v případě větších obtíží, dopraveno.

Návštěvy rodičů
nejsou povoleny, veškeré informace o průběhu tábora Vám na Vaši žádost poskytne vedení tábora. Případný předčasný odjezd nebo pozdější příjezd dítěte na tábor dohodněte předem s vedením tábora písemně. Není nutné posílat dětem balíčky s jídlem, vše potřebné dostanou. Je však důležité často dětem psát, zvláště těm, kteří jedou poprvé.

Kapesné
na nákup pohledů a drobností doporučujeme kapesné ve výši cca 200,- Kč

Nezapomeňte odevzdat před odjezdem autobusu
Vložte do obálky označené jménem dítěte.
· Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti k účasti dítěte na dětském táboře
· Prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte + prohlášení odpovědnosti za škody
· Kopii průkazu zdravotní pojišťovny, kopii očkovacího průkazu

Doufáme, že se nám podaří pro Vaše dítě vytvořit ty nejlepší podmínky k prožití tří týdnů jejich jistě zasloužených prázdnin, na které budou dlouho a v dobrém vzpomínat.

Scroll to top
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram