Tábor Rabštejn 2011

Pořadatel:
Občanské sdružení Neumětel
Grafická 22, 150 00 Praha 5
IC 67362583, Schváleno MV CR 22.10.1997
číslo jednací II/s – OVS/1 – 33884/97 – R
číslo úctu: 51 -1624200267/0100, Komercní banka Praha 5

Adresa tábora:
LDT Pod Smrkem
Rabštejn nad Střelou
331 62 p. Manětín

1. běh :
Odjezd : Ne 03.7.2011 v 15.00 hod.
Příjezd : So 23.7.2011 v 19.30 hod.
Cena : 4 600 Kč – 21 dní

Hlavní vedoucí:
Michaela Macháčková, Dominova 2331, 150 00 Praha 5
tel. 222 955 987, 723 700 108
e-mail: ivan.jenik @ seznam.cz

2. běh :
Odjezd : So 23.7.2011 v 15.00 hod.
Příjezd : Pá 12.8.2011 v 19.30 hod.
Cena: 4 600 Kč – 21 dní

Hlavní vedoucí:
Robert Šimák, Vídeňská 185, 140 00 Vestec
tel. 255 70 628, 724 344 454
e-mail: robert.simak @ physter.com

3. běh:
Odjezd : Pá 12.8.2011 v 15.00 hod.
Příjezd : St 31.8.2011 v 18.00 hod.
Cena: 4 500 Kč – 20 dní

Hlavní vedoucí:
Miroslav Tomeš, Ctěnická 692, 190 00 Praha 9, Prosek
tel. 222 930 199, 603 372 972
e-mail: miroslav.tomes @ seznam.cz

Tábor je každoročně budován na louce v prostoru bývalého tábořiště Smrk v Rabštejně nad Střelou, která je celá k dispozici provozu tábora. Na louce jsou vybudována hřiště na fotbal, volejbal a softbal. Tábor je situován na vyvýšeném břehu říčky Střely a díky regulaci říčky nebyl zasažen povodní v roce 2002. Říčku Střelu využíváme ke koupání a k provozování vodních sportů, podobně jako asi 2 km vzdálený rybník Poustky s písečnou pláží. Překrásné a dosud nezdevastované blízké i vzdálenější okolí je ideální pro celodenní výlety a různé hry v přírodě.

Doprava :
Autobusem, odjezdy autobusů v Praze od stanice metra „A“ Dejvická před hotelem Diplomat (Evropská ul. směr do centra) K odjezdům autobusů je nutno se dostavit min. 15 min. před odjezdem. Rodiče dítěte či zákonný zástupce je povinen být u odjezdu či příjezdu dítěte.

Závazná přihláška :
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu hlavního vedoucího příslušného turnusu co nejdříve, pokud možno do 15. 5. 2011. Nenechte přihlášení svého dítěte na tábor na poslední chvíli, o přijetí dítěte na tábor rozhoduje pořadí zaslaných přihlášek.
Závaznou přihlášku si můžete stáhnout zde!

Úhrada platby :
Úhradu proveďte nejpozději do 15.5.2011, a to na účet 51-1624200267/0100, Komerční banka Praha 5, variabilní symbol – uveďte rodné číslo dítěte – NUTNÉ!!! Při platbě do 31.3.2010 bude poskytnuta sleva 200,- Kč z celkové úhrady. V případě potřeby Vám na požádání vystavíme potvrzení nebo fakturu pro zaměstnavatele.

Stornovací poplatek :
při neúčasti dítěte činí 25% z platby. Je možno zajistit za dítě náhradu – bez stornovacího poplatku.

Věk dětí :
Přijímáme děti, které v tomto kalendářním roce dosáhnou min. věku 6 let a max. věku 16 let (děti nad 15 let a 6-7 let pouze po dohodě s hlavním vedoucím).

Kapacita tábora :
cca 45 dětí, které rozdělíme do koedukovaných oddílů tak, aby mohly oddíly spolu soutěžit.

Doprava :
Autobusem, odjezdy autobusů od stanice metra „A“ Dejvická před hotelem Diplomat (Evropská ul. směr do centra), příjezdy všech autobusů cca v 17.00 hod. tamtéž. K odjezdům autobusů je nutno se dostavit min. 15 min. před odjezdem. Rodiče dítěte či zákonný zástupce je povinen být u odjezdu či příjezdu dítěte.

Ubytování :
Děti jsou ubytovány po dvou ve stanech s podsadou. Stany jsou vybaveny lůžky. Nutný kvalitní spací pytel a karimatka. Je vhodné přibalit malý polštářek pod hlavu

Stravování :
5x denně v dostatečném množství. Jedná se o stravování typu domácí stravy, která je vhodná pro děti.

Program tábora :
Program připravuje tým zkušených vedoucích již před zahájením tábora, a je na něj kladen velký důraz. Tradicí je celotáborová hra. Soutěže jsou připravovány tak, aby se mohly uplatnit všechny věkové kategorie dětí. Tábor je zaměřen na vedení dětí k samostatnosti, poznávání přírody a rozvíjení sportovní zdatnosti. Organizujeme také celodenní výlety, puťáky, , karneval, táboráky a další akce. Vedení tábora samozřejmě nezapomíná na děti, které slaví v průběhu tábora narozeniny nebo svátek.

Zdravotní služba :
O zdraví dětí pečuje stálá zdravotní služba, popř. okresní lékař, kam bude vaše dítě, v případě větších obtíží, dopraveno.

Návštěvy rodičů :
nejsou povoleny, veškeré informace o průběhu tábora Vám na Vaši žádost poskytne vedení tábora. Případný předčasný odjezd nebo pozdější příjezd dítěte na tábor dohodněte předem s vedením tábora písemně. Není nutné posílat dětem balíčky s jídlem, vše potřebné dostanou. Je však důležité často dětem psát, zvláště těm, kteří jedou poprvé.

Kapesné :
na nákup pohledů a drobností doporučujeme kapesné ve výši cca 200,- Kč

Nezapomeňte odevzdat před odjezdem autobusu :
Vložte do obálky označené jménem dítěte.
· Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti k účasti dítěte na dětském táboře
· Prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte + prohlášení odpovědnosti za škody
· Kopii průkazu zdravotní pojišťovny, kopii očkovacího průkazu

Doufáme, že se nám podaří pro Vaše dítě vytvořit ty nejlepší podmínky k prožití tří týdnů jejich jistě zasloužených prázdnin, na které budou dlouho a v dobrém vzpomínat. Uvítáme, pokud nám bude ochoten některý z rodičů pomoci při bourání tábora 2.-4.9.2011 (zajišťuje Ivan Jeník).

Scroll to top
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram